Company Profile

Incube Realty Co., Ltd


อินคิวบ์ เรียลตี้ จำกัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความชำนาญในการปล่อยเช่า ซื้อ ขาย คอนโด และบ้าน ตามแนว BTS และ MRT ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ทางบริษัทมีทีมนายหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน มีกระบวนการในการทำงานที่มีระบบและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ให้ความสำคํญ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยในการหาที่พักอาศัยได้อย่างตรงจุด เพราะที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ดังนั้น ทางบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ทางทีมงานทุกคนจะดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน เพื่อมีผลลัพธ์ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี และถ้าต้องเลือก “อสังหาริมทรัพย์” ไว้ใจเรา เลือกให้อินคิวบ์ เรียลตี้ เป็นคนดูแล

อินคิวบ์ เรียลตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การจัดซื้อ ขาย และปล่อยเช่าคอนโด บ้าน ตามแนว BTS และ MRT ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทางเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน จำนวนห้องคอนโดที่เจ้าของให้ทางเราดูแล มีมากกว่า 5,000 ยูนิตในกรุงทพและปริมณฑล เรามุ่งที่ให้ความเชื่อมั่นและปรัชญาในการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดูแลทั้งเจ้าของบ้าน และลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทางบริษัทได้ตั้งกระบวนการในการทำงานที่มีระบบ ดังนั้น ทางเราจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะดูแลและให้บริการ ลูกค้าได้อย่างสะดวก สบาย และ มุ่งเน้นความพึงพอใจทั้งเจ้าของบ้าน และลูกบ้านได้เป็นอย่างดี

เราให้บริการครบวงจรในการช่วยเหลือลูกค้าที่ครอบคลุมทุกด้านของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการจัดซื้อ ขาย และการปล่อยเช่า โดยเริ่มต้นจากการดูแลทรัพย์สินของเจ้าของบ้านที่นำมาให้ทางเราดูแล และการบริการให้ ผู้จะซื้อ จะเช่า ที่กำลังมองหาที่พักอาศัย ทางบริษัทเราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านคือหนึ่งในปัจจัยสี่ ดังนั้นทางทีมงานเราจะแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานให้ตั้งแต่ได้รับการติดต่อครั้งแรก โดยเริ่มจากการสอบถามความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการทั้งในด้านการเช่าและการจัดซื้อ ซึ่งทางทีมงานเราจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้บริการและการให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการในการซื้อขาย ทางทีมงาน เรามีบุคคลากรที่ประสิทธิภาพ ในการให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินเรืองในการกู้ยืมเงินซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยประสานงานและการติดต่อทางสถาบันทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด และในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ในเรื่องจะซื้อจะขาย ทางทีมงานเรามีประสบการณ์และความชำนาญในกาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินในการโอนกรรมสิทธ์ เพื่อสะดวก สบาย ง่ายและ ให้ประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย

Agent Information